Ady szerelmi lírája és háborúellenessége

A futó és felszínes szerelmi kalandok után Nagyváradon lépett be életébe „az asszony”, az igazi szerelem, s ez fordulópontot jelentett költői pályafutásában is. Egy kivételes intelligenciájú, széles érdeklődési körű, az irodalom iránt fogékony, Párizsban élő magyar asszony, Diósy Ödönné Brüll Adél a Nagyváradi Napló hozzá eljutott számaiban felfigyelt Ady gyakori cikkeire és ritkán megjelenő verseire. […]
2015. november 17. | Filed under Irodalom érettségi tételek
Tags:

The European Union

The European Union, then known as the European Economic Community, was set up in 1958. The six member countries (West Germany, France, Italy, Belgium, the Netherlands and Luxembourg) committed themselves, in the Treaty of Rome, to establishing a Common Market. By the late 1990s the EU consisted of 15 countries. They included the original six […]
The European Union bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. november 16. | Filed under Angol érettségi tételek
Tags:

Korai egyháztörténet

I. A kereszténység államvallássá válása Évszámok Üldözés megkezdődése                                                                    303 (1) Kötelező áldozat a császár képmásának                                             304 (1) Diocletianus lemond, Galerius                                                            305 (1) Részleges türelmi rendelet, Galerius halála                                          311 (1) Konstantin ”megtérése” Róma ostromakor                                          312 (2) I. Nagy Konstantin & Licinius társcsászárok – szabad vallásgyakorlat  313 (1) Orange-i zsinat                                                                                  314 (2) Afrikai püspökök zsinata – Árius […]
Korai egyháztörténet bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. november 16. | Filed under Történelem érettségi tételek
Tags:

Unemployment

Unemployment is concerned with people being out of work. The maintenance of full employment is a central policy aim of governments, but it has been accepted that there is some level of unemployment below which it is not possible to go without the return of inflationary pressure. Any attempt to control the level of employment […]
Unemployment bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. november 15. | Filed under Angol érettségi tételek
Tags:

Stock Exchanges around the world

The London Stock Exchange The London Stock Exchange provides a range of services for companies and investors: Company Services – the London Stock Exchange provides a number of markets which allow companies large and small to raise capital, and a range of services to increase the profile of the companies on our markets. Trading Services […]
Stock Exchanges around the world bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. november 15. | Filed under Angol érettségi tételek
Tags:

The Stock Exchange

Functions of the Stock Exchange There are stock exchanges in almost every major city in the world, but perhaps the most important ones are in New York, London, and Tokyo. Stock exchanges are markets where securities – shares and bonds, and also options and foreign exchange-are traded. Therefore, what happens on the exchange is crucial […]
The Stock Exchange bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. november 14. | Filed under Angol érettségi tételek
Tags:

A vallás és vallásosság szociológiai problémái

Azon gondolati rendszerek között, amelyek a társadalomnak normákat ajánlanak és a normákat alátámasztó értékeket kínálnak, a vallások a legfontosabbak. A vallásoknak az emberi társadalmakban meglévő fontossága fejeződik ki abban is, hogy a szociológiának meglehetősen elkülönült és intézményesült ága a vallásszociológia. Alapfogalmak Vallás: olyan hit és gyakorlatrendszer, amelynek segítségével valamely embercsoport az emberi élet végső kérdéseivel […]
A vallás és vallásosság szociológiai problémái bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. november 14. | Filed under Filozófia érettségi tételek
Tags:

Az Edfui templom

A templom tájolásáról fennmaradt egy leírás. “Megragadtam egy kis fakereket és a pálca (jogar) nyelét, együtt tartom a fonalat Szesattal (az istennővel), arcom követi a csillagok járását, szemem a zeniten nyugszik, homokórám mellett az időt jelző isten állt, kijelöltem a templom négy sarkát.” A Hórusz templom építője nagy elődjének névrokona Imhotep volt. A templom stílusa […]
Az Edfui templom bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. november 13. | Filed under Művészettörténet érettségi tételek
Tags:

Felfedezések a 17. századig

1. Felfedezéseket ösztönző tényezők –     14. sz.: Ny-európai feudalizmus válsága: parasztlázadások, feudális belháborúk, pusztító járványok; relatív túlnépesedés –     15. sz. vége: India nagy kereskedelmi központ (Levantei kereskedelem) ® török veszély miatt nem használható –     15. sz.: fellendülő kereskedelem ® egyre nagyobb forgalom lebonyolításához több nemesfémre van szükség ® felfedező utak egyik legfőbb célja az arany […]
Felfedezések a 17. századig bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. november 13. | Filed under Történelem érettségi tételek
Tags:

A Memnon kolosszusok

III.AMENHOTEP (i.e.1391-1353) tett talán a legtöbbet Thébáért, szerényebb számban, de annál impozánsabban építkezett a Nílus nyugati partján is. III.AMENHOTEP építteti Théba legnagyobb síremlékét, amiből csak a Memnon kolosszusok és egy sztélé (feliratos kőlap) maradt fenn. A kolosszusok egyetlen homokkő tömbből lettek faragva, melyeket 700 km-ről a Memphisz melletti kőbányákból szállították ide. A kolosszusok 15m magasak, […]
A Memnon kolosszusok bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. november 12. | Filed under Művészettörténet érettségi tételek
Tags:

Tudnivalók a 2010. május-júniusi spanyol érettségiről

27.) Spanyol nyelv 27.1. Tájékoztató az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgáról 27.2. Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához 27.3. Tájékoztató a spanyol nyelvi középszintű szóbeli érettségi vizsgáról 27.4. Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához 27.5. Értékelő lap a középszintű szóbeli vizsgához 27.6. Értékelő lap középszintű szóbeli vizsgához – csoportnak A vizsgatárggyal kapcsolatos kérdéseket a […]
Tudnivalók a 2010. május-júniusi spanyol érettségiről bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. november 12. | Filed under Érettségi 2010
Tags:

1848 forradalmai, szövetségi rendszerei

1. Előzmények (18. sz.) –     kettős forradalom: francia polgári és angol ipari –     ipari forradalom hatása: Németo., Olaszo. belső határait elavulttá teszi az egységesedő gazdasági élet; tömegelégedetlenség –     Napóleon végighódítja Európát Oroszo-ig –     Európa rendezés Napóleon után (1814. bécsi kongresszus) –     változásokat megállítani nem lehet; feudális monarchiák gazdaságába behatolnak a tőkés viszonyok; polgári eszméket sem […]
1848 forradalmai, szövetségi rendszerei bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. november 11. | Filed under Történelem érettségi tételek
Tags:

A Karnaki templom

Ősi neve Ipet-Aszut, a XVIII.DIN.-tól (i.e.1550) főváros Théba északi kerülete. Első említése a IV.DIN. uralkodójának Mükerénosz-nak piramisában található. Az Első Átmeneti Kor (i.e.2134-2040) idején már kétségkívül állt itt egy Amonnak szentelt templom, azonban ennek csak írásos emléke maradt fenn. A XII.DIN. idejére Amon isten imádása uralkodóvá vált a városban, s ez egészen a Római Birodalom […]
A Karnaki templom bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. november 11. | Filed under Művészettörténet érettségi tételek
Tags:

Tudnivalók a 2010. május-júniusi informatika érettségiről

1.) Informatika 1.1. Útmutató a rendszergazdák és felügyelő tanárok számára EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁKHOZ: 1.2. Szoftverlista az emelt szintű érettségi vizsgákhoz 1.3. Emelt szintű szóbeli témakörök 1.4. Az emelt szintű szóbeli vizsgához útmutató a rendszergazdák számára 1.5. Az emelt szintű szóbeli vizsgához adatlap a rendszergazdák számára KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁKHOZ: 1.6. Szoftverlista az Oktatási Hivatal regionális […]
Tudnivalók a 2010. május-júniusi informatika érettségiről bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. november 10. | Filed under Érettségi 2010
Tags:

A Gizai piramisok

A piramis az Óbirodalom (i.e.2575-2465) jellemző királysír típusa. Az egyiptomiak a földi életet rövid átmenetnek tekintették, házaik de még a tehetősek palotái is sokkal kevésbé nemes anyagokból készültek mint síremlékeik, el is mosta őket az idő. Az egyiptomiak hite szerint a test és Ká, a képmás egymást kiegészítve alkotja az élőt. A halál után a […]
A Gizai piramisok bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. november 10. | Filed under Művészettörténet érettségi tételek
Tags:
\